BẢNG GIÁ PHÍ CƯỚC GỌI

1 Block

30 giây đầu
Giá 750đ 30 giây
  •  
Block 30s

Sau 30 giây

Giá mỗi giây
Giá 25đ 1 giây
  •  

Tiêu Chuẩn

50triệu

Tiêu Chuẩn

5 luồng gọi đồng thời

Tối đa 3 kịch bản telesale

Nâng cao

100 triệu

Nâng cao

15 luồng gọi đồng thời

Tối đa 10 kịch bản telesale

Doanh Nghiệp

200triệu

Doanh Nghiệp

40 luồng gọi đồng thời

Tối đa 20 kịch bản telesale

UPGO.IO không chỉ là một tên miền
UPGO.IO LÀ Một Thương Hiệu

Cùng UPGO Solutions
Cùng UPGO Solutions
Cùng UPGO Solutions
Cùng UPGO Solutions
Cùng UPGO Solutions
ĐỒNG HÀNH VÀ VƯƠN XA HƠN
ĐỒNG HÀNH VÀ VƯƠN XA HƠN
ĐỒNG HÀNH VÀ VƯƠN XA HƠN
ĐỒNG HÀNH VÀ VƯƠN XA HƠN
ĐỒNG HÀNH VÀ VƯƠN XA HƠN